2262058449 Λεωφόρος Οινόης 18, Σχηματάρι infoservices.am@gmail.com
hero image


 

M&A QOSE
Υπηρεσίες Εύρεσης Ανθρώπινου Δυναμικού - Σχηματάρι Βοιωτίας


Η εταιρεία M&A QOSE είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των υπηρεσιών εύρεσης ανθρώπινου δυναμικού
και έχει έδρα στο Σχηματάρι Βοιωτίας. Η εταιρεία ιδρύθηκε με σκοπό να παρέχει υπηρεσίες που θα ανταποκρίνονται
στις ανάγκες των επιχειρήσεων για την εύρεση και πρόσληψη του κατάλληλου προσωπικού.

 

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Σε μια ανταγωνιστική αγορά εργασίας, όπως η Ελληνική, όπου οι επιχειρήσεις όλων των κλάδων αναζητούν ικανά και εξειδικευμένα άτομα, η “M&A QOSE” σας παρέχει τη δυνατότητα να στελεχώσετε οποιαδήποτε θέση παραγωγικής εργασίας με τον κατάλληλο άνθρωπο.
Τα στελέχη μας, με πολυετή εμπειρία στο αντικείμενο και γνώση της συγκεκριμένης αγοράς εργασίας, μπορούν να κατανοήσουν τις ανάγκες σας και να καλύψουν διαδικασίες που αφορούν στην επιλογή και διαχείριση του κατάλληλου προσωπικού. Πάντα με σεβασμό στον εργοδότη και τον εργαζόμενο.

 

 

     
     
 

ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με τη συνεργασία μαζί μας πετυχαίνετε:
• Άμεση στελέχωση θέσης (ανάλογα με το είδος της εργασίας)
• Μείωση του κόστους εργασίας (μισθοί και ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν εμάς)
• Απαλλαγή από χρονοβόρες διαδικασίες επιλογής, πρόσληψης και διατήρησης του εργατικού προσωπικού (η διεύθυνση οικονομικού, το λογιστήριο και τα σχετικά τμήματα αποδεσμεύονται από συχνές διαδικασίες πρόσληψης, μισθοδοσίες, κλπ. κι έχουν περισσότερο χρόνο για να ασχοληθούν με θέματα πολιτικής και στρατηγικής σημασίας)
• Καμία απώλεια πολύτιμης εργατοώρας (αντικαθιστούμε άμεσα εργαζόμενο σε περίπτωση ασθενείας, κλπ.)
• Μεγάλη βάση εργαζομένων με ευρύ φάσμα ειδικοτήτων

 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

✓ Γνώση αντικειμένου – Εμπειρία – Προϋπηρεσία 
✓ Επαγγελματική Αντιμετώπιση
✓ Διάθεση για Εργασία
✓ Προσαρμοστικότητα
✓ Σωστή Συμπεριφορά – Σοβαρότητα - Αξιοπιστία

 

 

     
     
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
 

  • Υπάλληλος Αποθήκης - Τακτοποίησης Εμπορευμάτων 
  • Υπάλληλος Καθαρισμού
  • Υπάλληλος Φόρτωσης / Εκφόρτωσης Εμπορευμάτων 
  • Υπάλληλος Ετικετοκόλλησης - Συσκευασίας
  • Χειριστής Μηχανημάτων
  • Φροντιστής Εξωτερικών Χώρων – Κηπουρός
  • Συσκευαστής(-τρια) Παραγωγής, κλπ