2262058449 Λεωφόρος Οινόης 18, Σχηματάρι infoservices.am@gmail.com
hero image

Υπηρεσίες Εύρεσης Ανθρώπινου Δυναμικού


Η εταιρεία M&A QOSE είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των υπηρεσιών εύρεσης ανθρώπινου δυναμικού και έχει έδρα στο Σχηματάρι Βοιωτίας. Η εταιρεία ιδρύθηκε με σκοπό να παρέχει υπηρεσίες που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επιχειρήσεων για την εύρεση και πρόσληψη του κατάλληλου προσωπικού.

Η M&A QOSE διαθέτει μια εμπειρη ομάδα ειδικευμένων συνεργατών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών της και βοηθούν στην επιλογή του κατάλληλου ατόμου για κάθε θέση εργασίας. Η εταιρεία εφαρμόζει συστήματα ελέγχου ποιότητας στις υπηρεσίες της και διασφαλίζει ότι οι υποψήφιοι πληρούν όλα τα απαραίτητα προσόντα για να καλύψουν τις ανάγκες των πελατών της.